Predstavljenje programa Europa za građane 2014. – 2020. (Pazin).

Grad Pazin i LAG Središnja Istra uz potporu Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge organiziraju radionicu u utorak 08. srpnja 2014. godine, od 9 do 13 sati u Društvenom centru Veli Jože u Pazinu, na kojoj će biti predstavljena nova struktura programa Europa za građane za programsko razdoblje 2014. – 2020. Osim pojašnjavanja pozadine i ciljeva Programa, detaljno će se objasniti i proces prijave te predstaviti noviteti u prijavnom obrascu. U nastavku radionice, predstavit će se i primjeri dobre prakse, odnosno projekti koje su proveli korisnici iz Istarske županije u sklopu ovog Programa u razdoblju 2007. – 2013..

Program Europa za građane 2014. – 2020. usmjeren je na promicanje aktivnog europskog građanstva s ciljem jačanja građanske participacije u Europskoj uniji i izravnog utjecanja na njene strategije i politike, a namijenjen je jedinicama lokalne i područne samouprave, organizacijama civilnoga društva i neprofitnim organizacijama, poput obrazovnih, kulturnih i istraživačkih institucija.

Pozivaju se predstavnici organizacija civilnoga društva, neprofitnih organizacija (škola, vrtića, muzeja, knjižnica) te lokalne samouprave koje djeluju na području LAG-a Središnja Istra da saznaju korisne informacije o financiranju projekata iz ovog Programa.

Mole se zainteresirani da svoje sudjelovanje prijave do petka, 4. srpnja 2014. godine na adrese e-pošte ured@lag-sredisnjaistra.hr i Anton.Finderle@pazin.hr