Forum mladih Kultura mira: Migrantska kriza i mladi.

Posebna pažnja bit će posvećena važnosti poboljšanja postojećih i stjecanja novih vještina za mirnu interakciju s migrantima, s ciljem prevencije konflikata i razvoja procesa izgrađivanja kulture mira. 


Europski centar za mir i razvoj (ECPD),  u partnerstvu s Regionalnim info centrom za mlade Rijeka i suradnji s Istarskom županijom, kao i Sveučilištem na Long Islandu (SAD), Sveučilištem u Kragujevcu (Srbija), Sveučilištem VAMK (Finska), Međunarodnim centrom za lokalni i regionalni razvoj i Dunavskim centrom za prekograničnu suradnju (DCCB) te Gradom Pulom, u sklopu svog međunarodnog programa za prijenos sistema znanja organizira forum mladih na temu "Kultura mira: Migrantska kriza i mladi". 

Polazeći od činjenice da je trenutna migrantska kriza znatno utjecala na demografsku sliku svijeta, a posebice Europe, razumijevanje kulturnih i religijskih razlika predstavlja jedan od najvećih izazova današnjeg globalnog razvoja, kao i značajnu komponentu dugotrajnog mira i održivog razvoja. 

Ovaj forum mladih u Puli će okupiti mlade ljude iz 70 zemalja diljem svijeta - buduće vođe i donositelje odluka. Posebna pažnja bit će posvećena važnosti poboljšanja postojećih i stjecanja novih vještina za mirnu interakciju s migrantima, s ciljem prevencije konflikata i razvoja procesa izgrađivanja kulture mira. 

Forum i njegov cjelokupni program održava se u Puli 24. i 25. rujna 2016.

Prijave se primaju do 10. rujna 2016.

U nastavku nađite više informacija kroz službeni poziv, program i prijavnicu.

Foto: Pixabay.