Ozalj podnio prijavu za titulu Grad prijatelj djece.

Grad Ozalj se svake godine dokazuje kao prijatelj djece, uz brojne mjere subvencija i poticaja dječjih programa u proračunu, te pokretanje niza projekata i suradnji kojima se poboljšava položaj djece u društvu.


Koordinacijski odbor akcije “Grad Ozalj-prijatelj djece” podnio je prošli tjedan prijavu Savezu društava Naša djeca Hrvatske za dobivanje titule Grada prijatelja djece. Od odluke o sudjelovanju 2014. godine do danas poduzeto je niz koraka i brojne ozaljske institucije, odgojno-obrazovne ustanove i udruge usmjerile su svoje aktivnosti u tom smjeru. Cilj je motivirati i stimulirati odrasle da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece navedene u Konvenciji UN i programu akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece”.

Grad Ozalj se svake godine dokazuje kao prijatelj djece, uz brojne mjere subvencija i poticaja dječjih programa u proračunu, te pokretanje niza projekata i suradnji kojima se poboljšava položaj djece u društvu.

Tako su u ovoj godini osigurana sredstva za subvenciju nabave knjiga i školskog pribora za sve učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Ozlja, prijevoz i topli obrok, te stipendije. OŠ Slava Raškaj ima organiziran produženi boravak za učenike 1-4.razreda, a pripremljena je dokumentacija za prijavu na natječaje za proširenje Dječjeg vrtića Zvončić.

U suradnji sa Centrom za pružanje usluga u zajednici pozornost se poklanja djeci s posebnim potrebama, a u suradnji sa Društvom Naša djeca Ozalj i Gradskom knjižnicom i čitaonicom Ivana Belostenca odvijaju se kontinuirani edukativni i zabavni sadržaji namijenjeni djeci i mladima.

Koordinacijski odbor Akcije, kojeg vodi gradonačelnica Ozlja Gordana Lipšinić poziva sve institucije i pojedince koji se još nisu uključili da svojim osobnim doprinosom poboljšaju kvalitetu života djece u Ozlju.

Prva prigoda je Dječji tjedan u Ozlju, koji do 8.10. traje u organizaciji Društva Naša djeca Ozalj.