Međunarodni seminar u Samoboru: „Youth Mobility & the European Youth card – the way forward to a new EUR Youth Strategy“.

Vlasnik si Europske iskaznice za mlade, želiš raspravljati o mobilnosti mladih i dati svoj doprinos razvoju novih Europskih strategija za mlade? Prijavi se i pridruži nam se u avanturi u Samoboru!


Kroz projekt  „Youth Mobility & the European Youth card – the way forward to a new EUR Youth Strategy“, HFHS i krovna europska organizacija European Youth Card Association (EYCA) poziva vlasnike iskaznice na debatu o ulozi mobilnosti mladih u stvaranju jakih, demokratskih zajednica i donošenje prijedloga za novu Europsku strategiju mladih.
Glavna tema projekta je „youth mobility and active citizenship“, a usko je vezana uz viziju EYCA-e  -  „A Europe where all youg people are mobile and active“ – koju sa svojim članskim organizacijama svakodnevno promovira putem Europske iskaznice za mlade.

Na regionalnom susretu i seminaru u Samoboru  naglasak će biti na:
a. Uključivanju vlasnika Europske iskaznice za mlade, „youth worker-a“ i predstavnika državnih institucija u rasprave oko važnosti mobilnosti mladih za stvaranje jače Europe.
b. Raspravi o ulozi Europske iskaznice za mlade kako u oblikovanju nove EU strategije za mlade tako i u podupiranju njene implementacije.
c. definiranju specifičnih preporuka i odabiru prioriteta za sljedeću EU strategiju za mlade kao rezultat rasprava.

Regionalni sastanak za predstavnike Hrvatske održati će se XY u Valletti (Malta) i trajati će 3 radna dana.
Pozivamo te da nam se pridružiš u Samoboru od 11. do 14. svibnja 2017. godine s idejama koje ćeš podijeliti s mladima Europe.

Ne brini za troškove, mi pokrivamo troškove putovanja, smještaja i prehrane .
Prijaviti se možeš ako imaš više od 18, a manje od 30 godina, u džepu svakodnevno furaš važeću Europsku iskaznicu za mlade, upoznat si sa svim povlasticama i redovito pratiš nove popuste koje Europska iskaznica za mlade nudi, razumiješ i full te zanima mobilnosti mladih u Europi, želiš pokušati promijeniti svijet,  imaš super ideje koje želiš podijeliti s drugima, voliš upoznavati nove ljude, razmjenjivati iskustva te tečno govoriš i razumiješ engleski jezik.

Prijaviti se možeš tako da nam pošalješ mail na info@hfhs.hr sa svojim podacima, kratkim predstavljanjem i odgovorom na pitanje „Što misliš kako potaknuti mobilnost mladih u Europi?“

Prijave zaključujemo 05.05.2017.godine u 12:00 sati, a odluku objavljujemo na www.hfhs.hr