Uključite se i recite nam svoje ideje za novu strategiju za mlade!.

U Hrvatskoj je trenutno još uvijek na snazi važeći Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine, no očekuje se kako će uskoro započeti izrada novog strateškog programa za mlade, čija će provedba započeti nakon 2017. godine. 


U sklopu projekta „Korak naprijed: zajedno do nove strategije za mlade“ Mreža mladih Hrvatske (MMH) i Zajednica informativnih centara za mlade (ZICM) pozivaju vas na sudjelovanje u savjetovanju o novoj nacionalnoj strategiji (programu) za mlade. 

Taj dokument sadrži u sebi poseban set politika, mjera i aktivnosti  koje su usmjerene mladima, kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i njihov status u društvu. Zato je donošenje ovakvog dokumenta od iznimne važnosti za mlade, kao i za sve one koji izravno ili neizravno s njima rade. 

U Hrvatskoj je trenutno još uvijek na snazi važeći Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine, no očekuje se kako će uskoro započeti izrada novog strateškog programa za mlade, čija će provedba započeti nakon 2017. godine. 

MMH i ZICM zato pozivaju sve zainteresirane, a posebno mlade i one koji rade s mladima, da se uključe i doprinesu ovom procesu kako bi se prikupile nove ideje kojima će se unaprijediti proces izrade tog dokumenta te zadovoljiti potrebe mladih, zaštititi njihova prava i stvoriti okruženje u kojem će moći postići visoki stupanj osobnog razvoja. Zato je bitan novi Nacionalni program za mlade, zato je bitno čuti glas svih nas!

Upitnik je anoniman, a informacije prikupljene tijekom savjetovanja bit će predstavljene na konferenciji koja će se održati u Zagrebu u lipnju 2017.

Savjetovanje će biti otvoreno do 5. lipnja 2017. U cilju što veće uspješnosti projekta kao i nadolazećeg procesa za kojeg smatramo da je od iznimne važnosti za sve mlade u RH, pozivamo vas da izdvojite 10-tak minuta te ispunite upitnik.

Saznajte više ovdje.

Foto: Pixabay
Objavila: T.T.