Održana rasprava Zapošljavanje i poduzetništvo!.

U utorak, 14. siječnja 2014. godine, u prostoru Chillout hostela u vremenu od 11 do 15 sati održao se Nacionalni sastanak mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima u sklopu projekta „Zapošljavanje i poduzetništvo“.

Sastanak u sklopu projekta „Zapošljavanje i poduzetništvo“ provela je Zajednica informativnih centara za mlade u Hrvatskoj, a sam projekt financiran je sredstvima Europske komisije, kroz program Mladi na djelu kojeg u Republici Hrvatskoj provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Glavni cilj Sastanka bila je analiza teme Zapošljavanje i poduzetništvo koje je jedno od područja Nacionalnog programa za mlade 2009. – 2013. te izrada preporuka za poglavlje o Zapošljavanju i poduzetništvu u okviru nadolazećeg Nacionalnog programa za mlade.

Na sastanku su sudjelovali mladi, od 15 do 30 godina iz područja sjeverne Hrvatske i stručnjaci, osobe koje se bave radom s mladima te onih koji su odgovorni za politiku prema mladima. Koristeći World Cafe metodu, kroz rad i rasprave u manjim grupama, obradile su se postojeće mjere Nacionalnog programa za mlade u području Zapošljavanja i poduzetništva u svrhu predlaganju i definiranje konkretnih aktivnosti i mjera za Nacionalni program za mlade koji će biti na snazi od 2014. godine. Zaključci sa Sastanka će se uputiti Ministarstvu socijalne politike i mladih kao doprinos u izradi novog Nacionalnog programa za mlade.

Mladi koji završavaju svoje obrazovanje ili se nalaze na tržištu rada imali su mogućnost analizirati postojeće stanje te doprinijeti kreiranju kvalitetne politike za mlade, kao i upoznati donositelje odluka i osobe aktivne u radu s mladima sa stvarnim potrebama i interesima mladih. Osobe koje rade s mladima i donositelji odluka na ovaj su način također mogli bolje osvijestiti i razumjeti potrebe mladih ljudi u svojoj zajednici te mladima pomoći da predlažu i definiraju mjere koje će biti provedive, realne, konkretne te u skladu s mogućnostima sustava.

Više saznajte na mrežnim stranicama Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj a fotografije pogledajte na FB stranici Zajednice.