Stažiraj u Briselu: Eurodesk Brussels Link traži web urednika/cu.

Traži se motivirana osoba koja bi na 6 mjeseci stažirala u Briselu i pomagala oblikovati vijesti i prilike za mlade u cijeloj Europi!


Eurodesk Brussels Link traži jednu (1) visoko motiviranu osobu za pripravničko mjesto web urednika/ce. Pripravnik/ca će pomagati u uređivanju sadržaja na engleskom jeziku, objavljenog na Europskom portalu mladih, uključujući i sadržaj na društvenim mrežama.

Ovo stažiranje je izvrsna prilika za sudjelovanje u svim fazama stvaranja sadržaja od početka do objavljivanja. Predloženo trajanje pripravničkog staža je šest (6) mjeseci.

Zadaci:
 • Pisanje / uređivanje vijesti, članaka, događaja o europskim mogućnostima za mlade i one koji s mladima rade,
 • Ažuriranje sadržaja putem sustava za upravljanje sadržajem Europskog portala mladih (EYP),
 • Pomaganje u praćenju razvoja EYP sadržaja,
 • Pomoć pri mjerenju utjecaja rada Eurodeska,
 • Pomoć u uređivanju i proizvodnji Eurodesk online materijala,
 • Podrška vodstvu Eurodeska na društvenim medijima, uključujući Twitter, Facebook i LinkedIn,
 • Podrška u mrežnim aktivnostima te sastancima i događajima na europskoj razini,
 • Pružanje pomoći partnerima u mreži s naglaskom na EYP,
 • Odgovaranje na upite,
 • Ostale dužnosti prema uputama ravnatelja ureda EBL-a.

Profil i potrebne vještine:
 • Traži se akademska pozadina u novinarstvu, komunikacijama, politikama, društvenim znanostima ili ekvivalent tome,
 • Snažan interes za politiku mladih i pitanja vezana za mlade,
 • Izvrsna vještina pisanja / uređivanja na engleskom jeziku,
 • Iskustvo sa sustavima za upravljanje sadržajem, osnovno znanje o HTML-u, dobro poznavanje video obrade ili grafičkog softvera,
 • Orijentiranost na detalje, snalažljivost i motivacija,
 • Sposobnost rada u dinamičnom okruženju i s rokovima,
 • Poželjna su prethodna iskustva rada u nevladinim organizacijama, volonterske aktivnosti i / ili sudjelovanje u (međunarodnim) aktivnostima mladih,
 • Posjedovanje važeće radne dozvole za Belgiju.

Uvjeti:
 • Ugovor će se sklopiti prema belgijskom Convention d’immersion professionelle ugovoru, 
 • Pripravnik/ca će primati mjesečnu naknadu,
 • Pripravništvo je na bazi punog radnog vremena u skladu s redovitim radnim vremenom Eurodesk Brussels Linka (38 sati na tjedan).
Prijave
Ako tvoj profil odgovara zahtjevima, pošalji svoj životopis i sažeto pismo (maksimalno 1 stranica) na engleskom jeziku na: internship@eurodesk.eu.

Predselekcijski on-line test održat će se 19.07.2017. Kandidati/kinje koji su ušli u uži izbor trebali bi biti dostupni od 09.00 do 12.00 sati kako bi dovršili test.

Intervjui će se održati 27. i 28.07.2017. u Briselu ili putem interneta. Eurodesk Brussels Link za intervjue će kontaktirati samo kandidate/kinje koji su ušli u uži izbor.

Najuspješni kandidat/kinja trebao bi biti dostupan za početak rada 04.09.2017.

Rok za podnošenje zahtjeva: 16.07.2017. u 0:00 prema briselskom vremenu.

S mrežom nacionalnih koordinatora povezanih s preko 1.200 lokalnih davatelja informacija i partnera u 34 europske zemlje, Eurodesk je glavni izvor informacija o europskim politikama i mogućnostima za mlade i one koji rade s njima. Eurodesk Brussels Link koordinira aktivnosti nacionalnih partnera, koji djeluju u sklopu programa Erasmus +. Mreža također ažurira i upravlja sadržaj na Europskom portalu za mlade.

Europski portal za mlade: http://bit.ly/2teZyEp
Saznaj više: http://bit.ly/2rX4kTE

Objavila: T.T.