Studentski izbori 2014. Sveučilišta u Rijeci.

undefined

Studentski izbori 2014. godine održat će se 20. svibnja 2014. prema Pravilniku i izmjenama i dopunama Pravilnika. Rok za podnošenje kandidatura je 10. svibnja 2014.

 
Prilikom podnošenja kandidature i skupljanja potpisa potrebno je priložiti:
 
NA RAZINI SASTAVNICE: 
· Potvrdu o upisu kandidata na visoko učilište Republike Hrvatske. Potvrda iz ove odredbe ne smije biti starija od deset dana.
· Kandidaturni list koji je potpisan od najmanje 10% birača izborne jedinice za koju se kandidiraju kandidati te izjavu o kandidiranju. 
Kandidacijski obrazac
Izjava o kandidiranju
· Potvrdu visokog učilišta o sakupljenim ECTS bodovima u posljednje dvije godine studiranja. Potvrda iz ove odredbe ne smije biti starija od deset dana. (studenti upisani ak. god. 2005 /06. i kasnije)
· Potvrdu o napredovanju kroz studij iz koje je razvidno da kandidat nije ponavljao studijsku godinu dva puta tijekom studija. Potvrda iz ove odredbe ne smije biti starija od deset dana. (studenti upisani prije ak. god. 2005/06.)
· Opis plana i programa kandidata za mandatno razdoblje od dvije godine o načinima poboljšanja kvalitete studentskog života, a posebice kvalitete studijskog procesa, studentskog standarda i drugih važnih pitanja za st udente, vodeći računa o uvjetima i mogućnostima odnosnog visokog učilišta te drugih obaveza studentskih predstavnika sukladno Zakonu.
· Potvrdu  visokog  učilišta  da   protiv  kandidata  na  visokom  učilištu  nije  pokrenut stegovni ili kakav drugi disciplinski postupak, u kojem postupku može biti izrečena stegovna mjera trajnog ili na određeno vrijeme isključenja s visokog učilišta, te mirovanje studentskih prava i obaveza, odnosno da nisu na snazi kakve ranije izrečene stegovne mjere. Potvrde iz ove odredbe ne smiju biti starije od deset dana.
· Životopis kandidata koji mora sadržavati podatke o stečenom obrazovanju i računalnoj pismenosti.
· Izjavu pod stegovnom odgovornosti kandidata da jamči za istinitost podataka koje je naveo u kandidaturi.
· Kandidatura mora biti razumljiva i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati. Ako kandidatura sadrži formalni nedostatak koji sprečava postupanje po podnesku ili je kandidatura nerazumljiva ili nepotpuna, izborno povjerenstvo će istu odbaciti rješenjem.
· Kandidatura sa svim svojim dijelovima podnosi se u izvorniku i dvije preslike i dostavlja urudžbenom uredu sastavnice (urudžbirati n/r predsjednika izbornog povjerenstva sastavnice) ili poštom na adresu sastavnice (uz napomenu n/r predsjednika izbornog povjerenstva sastavnice).
 
NA RAZINI SVEUČILIŠTA: 
· Potvrdu o upisu kandidata na visoko učilište Republike Hrvatske. Potvrda iz ove odredbe ne smije biti starija od deset dana.
· Kandidacijski list koji mora sadržavati potpise studenata sukladno čl. 4. st. 4. Pravilnika i izmjena i dopuna Pravilnika donesenih 24.ožujka 2014. godine.
Kandidacijski obrazac
· Potvrdu visokog učilišta o sakupljenim ECTS bodovima u posljednje dvije godine studiranja. Potvrda iz ove odredbe ne smije biti starija od deset dana. (studenti upisani ak. god. 2005 /06. i kasnije)
· Potvrdu o napredovanju kroz studij iz koje je razvidno da kandidat nije ponavljao studijsku godinu dva puta tijekom studija. Potvrda iz ove odredbe ne smije biti starija od deset dana. (studenti upisani prije ak. god. 2005/06.)
· Opis plana i programa kandidata za mandatno razdoblje od dvoje godine o načinima poboljšanja kvalitete studentskog života, a posebice kvalitete studijskog procesa, studentskog standarda i drugih važnih pitanja za studente, vodeći računa o uvjetima i mogućnostima sveučilišta te drugih obaveza studentskih predstavnika sukladno Zakonu.
· Potvrdu visokog učilišta da protiv kandidata na visokom učilištu nije pokrenut stegovni ili kakav drugi disciplinski postupak, u kojem postupku može biti izrečena stegovna mjera trajnog ili na određeno vrijeme isključenja s visokog učilišta, te mirovanje studentskih prava i obaveza, odnosno da nisu na snazi kakve stegovne mjere ranije izrečene. Potvrde iz ove odredbe ne smiju biti starije od deset dana.
· Životopis kandidata koji mora sadržavati podatke o stečenom obrazovanju i računalnoj pismenosti.
· Izjavu pod krivičnom i stegovnom odgovornosti da kandidat nije kandidat za listu kandidata na razini sastavnice. 
Izjava o kandidiranju
· Izjavu pod stegovnom odgovornosti kandidata da jamči za istinitost podataka koje je naveo u kandidaturi.
· Kandidatura mora biti razumljiva i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati. Ako kandidatura sadrži formalni nedostatak koji sprečava postupanje po podnesku, ili je kandidatura nerazumljiva ili nepotpuna, izborno povjerenstvo će istu odbaciti rješenjem.

Kandidatura sa svim svojim dijelovima podnosi se u izvorniku i dvije preslike i dostavlja urudžbenom uredu Rektorata Sveučilišta u Rijeci (urudžbirati n/r predsjednika Izbornog povjerenstva Sveučilišta) ili poštom na adresu Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka (uz napomenu n/r predsjednika Izbornog povjerenstva Sveučilišta).
 
Za sva pitanja i upite obratite se na e-mail adresu: ured@sz.uniri.hr