Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima.

undefined

Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2014. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Naziv Natječaja: Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2014. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Datum objave: 28. svibnja 2014.

Datum završetka Natječaja: 28. lipnja 2014.

Tip sredstava: Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama/Državni proračun Republike Hrvatske za 2014.

Ukupan iznos osiguranih sredstava: 300.000,00 kuna

Podaci o ugovaratelju: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije/Uprava za regionalni razvoj/Sektor za otoke


Kratki opis Natječaja

Opći cilj Natječaja: financijskom potporom omogućiti provedbu projekata udrugama na otocima u skladu s održivim razvojem hrvatskih otoka koji donose nove ideje, modele razvoja ili načine rješavanja postojećih problema, potiču tradicijske običaje i kulturu otočnog prostora, pridonose očuvanju okoliša i omogućuju sadržajniji i kvalitetniji život na hrvatskim otocima.

Prihvatljivi prijavitelji: udruge koje imaju sjedište na hrvatskih otocima i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području hrvatskih otoka najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Natječaja te čija je djelatnost usmjerena na razvoj lokalne zajednice.
 
Prihvatljive aktivnosti Natječaja:
 
• unaprjeđenje kvalitete života u lokalnoj otočnoj zajednici;
• kultura i umjetnost;
• obrazovanje i znanost;
• sport.

Minimalni iznos financijske potpore: 10.000,00 kuna
Maksimalni iznos financijske potpore: 30.000,00 kuna