Otvorene prijave za radionicu "Simulacija razmjene mladih".

U petak, 28. travnja 2017. u Knjižnici za mlade održat će se radionica "Simulacija razmjene mladih" koja će trajati od 9 do 18 sati.

 

Događanje je namjenjeno svim zainteresiranim osobama starosti od 18 do 30 godina. Sudionicima događanja bit će pokriveni troškovi sudjelovanja u događanju, a tiču se hrane (doručak, ručak), radnih materijala i prostora.

 

Prijava se treba poslati na e mail adresu: info@edickarlovac.eu najkasnije do 21. travnja 2017. godine. U prijavi je potrebno napisati ime, prezime i kontakt telefon. Broj sudionika radionice bit će 20 te će se sudionici birati po brzini prijave.

 

Ostale informacije mogu se dobiti na tel. 047/ 649 – 250.

 

Simulacijom se želi dati prilika mladima s područja Karlovačke županije da iskuse kako bi izgledao jedan dan razmjene mladih koje inače organizira i provodi udruga Carpe Diem na području grada Karlovca.

 

Razmjena mladih je aktivnost financirana od strane Europske komisije, u sklopu Erasmus+ programa. Razmjena predstavlja sjajnu priliku za druženje skupina mladih iz različitih zemalja. Razmjene obično traju od 5 do 21 dan, a mogu se odvijati u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Kroz neformalne metode učenja (radionice, vježbe, rasprave, igranje uloga, simulacije, aktivnosti na otvorenom itd.) mladi na razmjenama unapređuju znanje stranih jezika i kompetencije koje će im pomoći i na tržištu rada, otkrivaju nove kulture, jačaju vrijednosti kao što su solidarnost, demokracija, prijateljstvo, razgovaraju o društveno važnim temama i razvijaju aktivno građanstvo, uče o zdravim načinima života. Na razmjenama se također mogu stjecati i praktična znanja za financiranje iz Europskih fondova.

 

Svrha ovakvog događanja je pružiti primjer mladima kako bi stvarna razmjena mogla izgledati tj. prilika da mladi steknu uvid u aktivnosti koje bi se na razmjeni događale u internacionalnom okruženju i na stranom jeziku, poticaj mladima na daljnje sudjelovanje u aktivnostima neformalnog i informalnog stjecanja znanja kroz rad udruga i/ili udruženja i/ili škola i sl. Simulacijom se također želi potaknuti mlade na sudjelovanje u raznim programima i aktivnostima koje im se nude, upoznavanje s raznim mogućnostima, istraživanje vlastitih potencijala i mogućnosti, osnaživanje za volonterstvo, stvaranje kontakata koji će im omogućiti daljnje uključivanje u rad lokalne i europske zajednice kroz aktivno uključivanje u razne aktivnosti itd.

 

Radionicu organizira Europe Direct centar (EDIC) Karlovac u suradnji sa udrugom Carpe Diem, a voditi će ju Aleksandra Podrebarac, predsjednica udruge Carpe Diem i voditeljica Centra za mlade.

 
Izvor:

http://portalzamlade.info/vijesti/543-otvorene-prijave-za-radionicu-simulacija-razmjene-mladih.html

Autor: Lukas Šomek

Foto:

http://portalzamlade.info/vijesti/543-otvorene-prijave-za-radionicu-simulacija-razmjene-mladih.html

Objavio/la: N.I.