Mladi i svijet.

...aktivno iskazivanje zabrinutosti, solidarnosti s ostatkom svijeta i iznalaženje mogućih primjenjivih rješenja boreći se protiv diskriminacije, kršenja temeljnih prava, gospodarske nejednakosti pomažući te općenito propadanje okoliša.

"Područja Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine određena su prema strukturi Strategije za mlade EU, koja je na snazi od 2010.-2018. Sukladno tome, ovim Nacionalnim programom za mlade tematizira se i sudjelovanje mladih i organizacija mladih i za mlade iz Republike Hrvatske u procesima donošenja odluka i izradi politika za mlade na europskoj i globalnoj razini te njihova mobilnost.

Područje „Mladi i svijet“ Strategije za mlade EU počiva na suradnji država članica Europske unije Otvorenom metodom koordinacije, strukturiranim dijalogom s mladima, izradi izvješća o mladima na razini Europske unije, radom s mladima i drugim sličnim mehanizmima. Neki od nabrojenih mehanizama već su prepoznati u postojećim područjima Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017., dok se područje „Mladi u europskom i globalnom okruženju“ fokusira na sudjelovanje mladih, dionika sektora za mlade i za njega relevantnih institucija u izradi politika za mlade na razini Europske unije, Vijeća Europe i Ujedinjenih naroda te na poticanje mobilnosti mladih na europskoj i globalnoj razini. 

Što se pak tiče sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka pri Ujedinjenim narodima, riječ je o procesima i mehanizmima s kojima države članice često nisu upoznate, premda su usvojile rezolucije i preporuke koje se zalažu za uključivanje mladih u za to predviđene procese. Osim što veliki dio država članica nije na ispravan i temeljit način upoznat s tim procesima ili pak nije sklon uključivanju mladih predstavnika/ica u te procese, ni Ujedinjeni narodi nemaju sustavan pristup podrške tim mehanizmima, što se donekle razlikuje od praksi institucija Europske unije i Vijeća Europe. 

Predstavnici/ce organizacija mladih i za mlade te u većoj mjeri predstavnici/ce nadležnih institucija Republike Hrvatske sudjeluju u radu pojedinih tijela i inicijativa na razini Europske unije i Vijeća Europe, dok je to značajno manje ili gotovo uopće nije slučaj na razini Ujedinjenih naroda. Sukladno tome, ovim Nacionalnim programom za mlade prepoznata je važnost sudjelovanja mladih u važnim procesima donošenja odluka na spomenutim razinama, kao i adekvatnoj primjeni donesenih zaključaka i preporuka, kako bi mladi svojim iskustvom, znanjem i perspektivama doprinijeli svom položaju i položaju svojih generacija kroz rad brojnih nadležnih institucija.

(Iz Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine)