Udruga RICZM-UMKI uključila se u kampanju "Budna generacija"!.

Okoliš – kampanjom „Generation Awake” do bolje iskorištenosti otpada!

undefined
Najnovija faza kampanje Europske komisije „Generation Awake” („Budna generacija”) usmjerena je na posljedice koje neodrživo gospodarenje resursima ostavlja na okoliš, gospodarstvo, društvo i građane. 
Cilj je kampanje ojačati svijest korisnika o posljedicama njihovih potrošačkih navika na prirodne resurse te prikazati koristi koje bi se postigle drugačijim ponašanjem. 

Kampanja se sastoji od posve interaktivnog web-mjesta dostupnog na sva 24 službena jezika EU-a, gdje animirani likovi pokazuju kako svakodnevne potrošačke odluke utječu na okoliš. 

Unatoč ciljevima u pogledu recikliranja utvrđenima na razini EU-a i uspjehu postignutom u određenim područjima, u Europi je otpad i dalje nedovoljno iskorišten resurs. Studijom provedenom na inicijativu Komisije predviđa se da bi se potpunom provedbom zakonodavstva EU-a o otpadu godišnje uštedjele 72 milijarde EUR te povećao godišnji prihod od gospodarenja otpadom za 42 milijarde EUR i otvorilo više od 400 000 radnih mjesta do 2020. 

Na web-mjestu kampanje „Generation Awake” posjetitelji mogu otkriti vrijednost otpada i informirati se o mogućnostima ponovne uporabe, recikliranja, razmjene i popravka predmeta koje bi inače bacili na otpad. Na povezanoj stranici na Facebooku građani se pozivaju da prihvate izazove poput smanjivanja otpada od hrane i smanjivanja potrošnje vode. 

Svi građani mogu sudjelovati i potiču se na širenje poruke da neizbježni otpad može postati koristan resurs, a ušteda resursa znači ušteda novca.

Kontekst

Duhovitom kampanjom šalje se ozbiljna poruka – otpad često sadržava vrijedne sirovine koje se mogu vratiti u gospodarski sustav. Gospodarstvo Europske unije danas gubi znatnu količinu sekundarnih sirovina zbog loša gospodarenja otpadom. 

U 2010. ukupno je proizvedeno 2 520 milijuna tona otpada, što je u prosjeku 5 tona po stanovniku godišnje. Smanjenjem, ponovnom uporabom i recikliranjem otpada svi bismo mogli pridonijeti dinamičnijem gospodarstvu i zdravijem okolišu. Time bi se uštedjeli okolišni i gospodarski resursi te Europu usmjerilo ka kružnom gospodarstvu unutar kojeg se resursi i proizvodi u potpunosti iskorištavaju popravljanjem, ponovnom uporabom, ponovnom proizvodnjom i recikliranjem.

Kampanja, prevedena na sve službene jezike EU-a, usmjerena je na građane u dobi od 25 do 40 godina, s posebnim naglaskom na mlade u gradskim područjima i obiteljima s malom djecom. Od pokretanja kampanje u listopadu 2011. njezino je web-mjesto posjećeno preko 750 000 puta, videozapise pogledalo je više od 4,5 milijuna ljudi, a stranica na Facebook-u svidjela se gotovo 100 000 korisnika. 

Nova faza kampanje uključuje natječaj za najbolju fotografiju kojom se predlaže kako pretvoriti otpad u resurse. Pobjednik će kao nagradu dobiti putovanje u Kopenhagen, zelenu prijestolnicu Europe 2014.

Dodatne informacije

Višejezično web-mjesto kampanje: www.generationawake.eu
Stranica na Facebooku: www.facebook.com/generationawake