Objavljen je poziv za prijave na World for Democracy 2017..

World Forum for Democracy je godišnji skup čelnika, opinion-makera, aktivista civilnog društva, predstavnika poduzeća, inovatora, akademika i medija s ciljem rasprave ključnih izazova za demokraciju diljem svijeta i poticanja demokratskih inovacija. 


Ove godine će se održati od 8. do 10.11., a fokusirat će se na medije, političke stranke i populizam. Preispitat će se nove inicijative i pristupi koji mogu unaprijediti demokratske prakse i pomoći strankama i medijima, ali i ostalim političkim akterima, kako bi se ponovno povezali s građanima, donosili informirane odluke i optimalno djelovali u demokraciji 21. stoljeća. 

Labovi su srce WFD-a, a ideja labova je da adresiraju specifična pitanja kroz kritičku analizu testiranih inicijativa. Inicijative će biti prezentirane u kratkim govorima u trajanju od 10 minuta i kritički ocijenjene od strane sudionika kroz multidisciplinarne panele. Ključni zaključci i naučene lekcije bit će raspravljene na zaključnoj raspravi kako bi se pripremili zaključci Foruma. Sudionici Foruma također će glasati između prijavljenih inicijativa za pobjednika koji će primiti Democracy Innovation Award

Ove se godine, organizacije i institucije, a posebno mediji i političke stranke, pozivaju da iskažu svoj interes za predstaviti inicijativu koja će za cilj imati ponovnu izgradnju povjerenja u medije i političke stranke i koja će promicati promjene u njihovom etosu, samoj organizaciji, financiranju i općem poslovanju kako bi se mediji i stranke više približile građanima i kako bi postale odgovornije i responsivnije. 

Prijaviti se možete ispunjavanjem upitnika i njegovim slanjem na adresu forum_democracy@coe.int do 30.04.2017.

Foto: WFD
Objavila: T.T.