Conference on the Future of Citizenship and Human Rights Education in Europe.

18-23.6.2017. Strasbourg, Francuska


Cilj konferencije je raspraviti o zaključcima Izvješća o stanju obrazovanja o građansko-ljudsko praviaškom sektoru u Europi; dijeliti iskustva i naučene lekcije te predložiti preporuke za buduće akcije.
Sudionici će predlagati strateške ciljeve za sljedećih pet godina koji bi promovirali obrazovanje u građansko ljudsko pravaškom sektoru-kako u zemljama Europe tako i u globalnom kontekstu, te o metodama promoviranja dijaloga unutar i izvan zemalja.


Očekuje se oko 300 sudionika, uključujući i predstavnike vlasti, obrazovnih stručnjaka i organizacija civilnog sektora.


Sudionici bi trebali aktivno sudjelovati u obrazovanju o ljudskim pravima s mladima i/ili djecom; idealno imati između 18 i 35 godina.Rok za prijavu: 12.4.2017, 13:00h


Saznaj više: http://bit.ly/2nziU3O