Rezultati eksperimentalne provedbe građanskog odgoja i obrazovanja.

U očekivanju ostvarenja najava sustavnog uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja u škole svakako će biti zanimljivo vidjeti što pokazuje njegova dosadašnja eksperimentalna provedba. 

Nakon eksperimentalne provedbe građanskog odgoja i obrazovanja te najava sustavnog uvođenja tog predmeta u obrazovni sustav, Mreža mladih Hrvatske, Centar za mirovne studije i GONG organiziraju konferenciju podrške sustavnom i kvalitetnom uvođenju građanskog obrazovanja „Znam, razmišljam, sudjelujem“ u ponedjeljak, 13. siječnja 2014. od 10 do 17 sati u hotelu Lav (Ulica Josipa Jurja Strossmayera 18) u Vukovaru na kojoj će biti predstavljeni ezultati toga istraživanja, 

Značajna većina učenika koja je sudjelovala u eksperimentalnoj provedbi građanskog odgoja i obrazovanja smatra da je naučila misliti svojom glavom što je vrlo ohrabrujuće. Međutim, istovremeno je zabrinjavajuće ako njihova (neovisna) misao nije vođena znanjima o pravima i odgovornostima koje imaju kao građani demokratske Hrvatske i ako preko tih znanja nisu osnaženi za aktivno i učinkovito sudjelovanje u demokratskim procesima. 

Iako je znanje učenika u većini ispitivanih područja izrazito slabo, najveći je problem ipak nerazumijevanje uloge građanina i vlasti u demokratskim procesima budući da o tome ovisi hoće li i na koji način učenici aktivno i odgovorno sudjelovati u procesima demokratskog odlučivanja, nadzirati djelovanje svoje vlasti i zajedno s drugim građanima nastojati da njihova vlast radi za njihovo dobro.

S obzirom da su te promjene polučene nakon nepune godine dana eksperimentalne provedbe kurikuluma GOO-a u četvrtom, sedmom i osmom razredu osnovne škole te drugom razredu srednje škole, može se zaključiti da GOO, usprkos uočenim propustima i postignućima iz funkcionalne i strukturalne dimenzije kurikuluma, potencijalno predstavlja značajan alat za pretvorbu škole u demokratsku zajednicu učenja. 

No, da takva pretvorba ne bi stala na pola puta, prijeko je potrebno osigurati uvjete kako bi došlo do stvarnih pomaka u važnim dimenzijama demokratizacije škole, u kojima dosad nije uočen veći pomak. Riječ je o poticanju učenika, ali i roditelja da u što većem broju aktivno sudjeluju u donošenju odluka u školi i, što je još važnije, povećanju njihova utjecaja na odlučivanje kako se učeničko sudjelovanje ne bi pretvorilo u manipulaciju i završilo u tokenizmu. 
"Novo doba ljudskih prava i demokracije u školama"

Praćenje i vrednovanje eksperimentalne provedbe kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja odvijalo se unutar projekta "Novo doba ljudskih prava i demokracije u školama", čiji je nositelj Mreža mladih Hrvatske, a partneri su Centar za mirovne studije i GONG. Istraživanje je provedeno u suradnji s Istraživačko-obrazovnim centrom za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta u Zagrebu te Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Rezultate eksperimentalne provedbe GOO-a (dio kojih možete pročitati ovdje) predstavit će i interpretirati Vedrana Spajić Vrkaš iz Istraživačko-obrazovnog centra za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta u ponedjeljak 13. siječnja 2014. od 10 do 17 sati u Hotelu Lav u Vukovaru na konferenciji koja će okupiti nastavnike, učenike, predstavnike nadležnih tijela i organizacije civilnog društva. 

Svi oni raspravljat će o preduvjetima za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u školskoj godini 2014/15., a to su, između ostalog, osiguranje stručnog osposobljavanja učitelja i nastavnika, suradnja škola i organizacija civilnog društva te neophodna financijska sredstva. 

Učenici Osnovne škole Siniše Glavaševića u Vukovaru i predstavnici učenika iz Nacionalnog vijeća učenika sudjelovat će u radionici koju će potom predstaviti na konferenciji. Na posebnom panelu kao popratnom programu Vukovarskih dana mira razgovarat će se o iskustvima poučavanja u školama o vlastitoj i drugim kulturama te pravima manjina i interkulturalnosti.

Bit će promoviran i Katalog programa neformalnog obrazovanja koji na jednom mjestu daje pregled radionica, treninga, seminara, predavanja i drugih obrazovnih programa, koje provode organizacije civilnoga društva u različitim dimenzijama: društvenoj, ljudsko-pravnoj, političkoj, kulturalnoj, gospodarskoj i ekološkoj. Katalog je koristan za stručno usavršavanje nastavnika, ali i svim građanima koji žele unaprijediti ili izgraditi svoja znanja i vještine kroz neformalno obrazovanje.

Više o temi građanskog odgoja pročitajte na mrežnim stranicama GONG-a.