Europska volonterska služba (EVS) - Biodinamička farma u Finskoj.

Biodynamic Farm Toivo iz Finske traži volontere/ke koje zanima biodinamički uzgoj, organska farma, organski način života, život u zajednici, priroda i njezina zaštita, organizacija društvenih događaja,...

„The area is located in the middle of forests and lakes. Theres many places for hiking or collecting berries, mushrooms etc as well as for swimming in lakes just in walking distance.“

Projekt počinje u lipnju/srpnju 2017. i traje 4-5 mjeseci.
Dodatne informacije o organizaciji možete pronaći na web ili Facebook stranici.
Zainteresirani volonteri/ke neka što prije pošalju motivacijsko pismo (na engleskom
jeziku) na toivofarm@gmail.com, a najkasnije do 13.5.2017. Za sudjelovanje na ovomprojektu bitna je motivacija i interes za teme kojima se bavi organizacija, a ne razina obrazovanja ili radno iskustvo. Stoga je u pismu bitno navesti zbog čega želite sudjelovati, što vas je privuklo, vaš interes za teme organizacije, kako možete svojim radom pridonijeti farmi, itd. 

Kod slanja prijave e-mailom potrebno je udrugu PaRiter (udrugapariter@gmail.com)
staviti u CC. Nakon selekcije biti će dogovoren Skype razgovor.

Sudjelovanje u EVS-u je besplatno, a volonterima/kama su pokriveni troškovi puta,
smještaja, hrane, zdravstvenog osiguranja, izdavanja vize itd. Osim toga, volonter/ka
dobiva i mjesečni džeparac te besplatni tečaj jezika.

Foto: Fb
N.S.