O nama.

Projekt INFO MLADI INFO osmišljen je sukladno smjernicama i zaključcima provedenog istraživanja o potrebama mladih na području cijele PGŽ i dijelovima susjednih županija u regiji, načinima njihova informiranja i suradnje s jedinicma lokalnih samouprava u vezi realiziranja projekata i programa za mlade. Provedene su brojne rasprave i donešeni su zaključci na održanim prezentacijama, radionicama i tribinama s predstavnicima JLS kao i članovima Savjeta mladih te stručnjacima koji rade s mladima koji su ukazali na potrebu izrade digitalnog kataloga informacija sukladno zajednički prihvaćenim zaključcima svih partnera.

Projekt je usmjeren sustavnom umrežavanju institucija i organizacija koje se bave mladima i rade za mlade ažuriranjem kategoriziranih informacija od interesa mladih i njihovih obitelji/skrbnika, u suradnji s lokalnim samoupravama PGŽ prema suvremenim trendovima informiranja mladih kao i EU smjernicama.

Cilj projekta je katalogizacija, sistematizacija informacija od interesa za mlade u zapadnoj regiji koju čine Primorsko-goranska, Istarska, Karlovačka i Ličko-senjska županija a objedinjene su suradnjom na razvijanju informacijske infrastrukture za mlade. Sve informacije kao i najave događanja i aktualne vijesti  vezanih za odgojno-obrazovne, zdravstvene, vjerske, sportske, kulturne i ine teme, institucije, ustanove i organizacije svakodnevno će se ažurirati i objavljivati kako bi se povećala razina informiranosti i aktivna uključenost mladih u lokalnoj zajednici, njihova mobilnost i kvaliteta života.

Opis projekta
Umrežavanjem svih dionika u odgoju, obrazovanju i razvoju mladih u svih 14 jedinica lokalne samouprave u PGŽ, kao i onih u opisanoj zapadnoj regiji te kategoriziranjem informacija od interesa mladih i njihovih obitelji, direktno se utječe na podizanje kvalitete informiranja mladih što rezultira njihovim aktivnijim uključivanjem, sudjelovanjem u lokalnoj zajednici te unaprjeđenjem kvalitete života.

Poseban naglaskom u projektu stavit će se na dijelove županija koji su prometno izoliraniji od većih županijskih centara koje su suočene s prometnom ali i informacijskom izoliranosti što uvelike utječe na nisku razinu programa, projekta te sadržaja za mlade. Digitaliziranim katalogom te umrežavanjem svih dionika biti će omogućena veća povezanost i bolja komunikacija među ustanovama, organizacijama mladih i za mlade u ruralnim kao i otočkim sredinama što će omogućiti bolju programsku umreženost i smanjenje troškova organiziranja sadržaja za mlade u njihovim lokalnim zajednicama.

Veoma važan segment projekta je uska suradnja s JLS svih gradova i općina u regiji, koje su se obvezale na suradnju na način da ispred općina i gradova na vrijeme dostavljaju kvalitetne informacije vezane za mlade kako bi pravovremeno bile dostupne mladima.

Osim nositelja projekta Udruge Regionalni info-centar za mlade Rijeka – UMKI, važnosti, veličini, opsežnosti i kvaliteti projekta pridonose partnerske organizacije i udruge:

  • Bužimski izvori (Gospić)

koji su zaduženi za istraživanje, prikupljanje i dostavljanje podataka i kontakata za adresar za područje njihovih županija kao i svakodnevno ažuriranje, objavljivanje najava događanja od interesa mladih, vijesti o relevantnim temama za mlade kao i promoviranje primjera dobre prakse, projektata mladih i za mlade te naročito samih aktivnih mladih u njihovim zajednicama.

Aktivnosti:
  • prikupljanje podataka i ažurnih kontakata svih institucija, ustanova i organizacija mladih i za mlade na području sve 4 županije unutar zapadne regije kreiranje i podizanje digitalnog kataloga svih institucija i organizacija za pomoć i podršku djeci, mladima i njihovim obiteljima na području cijele PGŽ,
  • edukacija za korištenje portala u suradnji s JLS i organizacijama mladih i za mlade
  • obavještavanje o Info portalu i uključivanjem vanjskih suradnika i volontera putem biltena, maila ili faxa (oko 1200 organizacija i institucija)