Obrazovanje i osposobljavanje.

...poticanje komplementarnosti formalnog, visokog i neformalnog obrazovanja kao ključa za kompetentnost i konkurentnost na tržištu rada kao i isticanje važnosti cjeloživotnog učenja i mobilnosti, kvalitete i učinkovitosti, jednakosti i građanstva, inovacije i stvaralaštva kao novog pristupa odgovarajućim potrebama i vještinama tržišta rada 21. stoljeća.


"Aktivnosti u području rada s mladima pridonose osobnom i društvenom razvoju mladih. One podrazumijevaju njihovo dobrovoljno sudjelovanje te su komplementarne formalnom obrazovnom procesu. To su aktivnosti koje pridonose razvoju samopouzdanja i samopoštovanja mladih ljudi te kompetencija za uspostavu i izgradnju kvalitetnih osobnih i društvenih odnosa. Rad s mladima također pruža mladima mogućnosti za učenje i razvija njihova znanja i vještine na različitim područjima. Osim toga, osnažuje mlade ljude za aktivno sudjelovanje u društvu i u procesima donošenja odluka. "
  
(Iz Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. - 2017. godine)