Rad s mladima (youthwork).

...iznimno važno područje (izvanškolskog) djelovanja svih dionika u odgoju i obrazovanju mladih ljudi koje provodi profesionalci koji „rade s mladima“ unutar organizacija koje se bave mladima, centara za mlade, klubova, crkava i dr. a potrebno ga je podržavati, prepoznavati ga zbog njegovog društvenog i gospodarskog doprinosa te profesionalizirati.


"Rad s mladima provodi se najčešće kroz udruge mladih i za mlade, a aktivnosti i usluge rada s mladima mogu pružati i javna tijela i ustanove, osobito na lokalnoj razini. Radom s mladima bave se osobe koje su posebno pripremljene za rad s mladima (eng. youth workers) na volonterskoj ili plaćenoj osnovi. U Hrvatskoj rad s mladima ima dugu tradiciju kroz rad brojnih udruga mladih i za mlade te kroz angažman socijalnih radnika i stručnjaka srodnih struka. Međutim, rad s mladima nije priznat niti postoji strateški pristup njegovoj potpori i razvoju. Isto tako, nije utvrđeno koje kompetencije su potrebne osobama koje rade s mladima kako bi uspješno obavljale svoj posao. Najčešći izazovi s kojima se susreću su nedostatak institucionalne i financijske podrške, kao i neprepoznavanje njihove profesije u formalno-pravnom smislu, ali i od strane korisnika i šire javnosti. "

(Iz Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine)