(Samo)zapošljavanje i poduzetništvo.

...stvaranje mogućnosti poduzetničkog obrazovanja, generiranja stvaralačkih ideja i poduzetničkog načina razmišljanja kao sredstva promicanja ekonomskog rasta i novih radnih mjesta kao i izvor vještina, građanskog sudjelovanja, neovisnosti, samopuzdanjai samoostvarivanja. Ujedno podrzumijeva podršku i superviziju pri osnivanju udruga mladih, pomoć u iznalaženju financijskh sredstava za projekte mladih, njihovo zapošljavanje i provođenje istih.

"Sudjelovanje mladih u društvenim, ekonomskim, i političkim procesima važan je faktor društvene stabilnosti u smislu reprodukcije socijalnih struktura, procesa i veza u društvu. Ostvarivanje samostalnosti značajna je stavka za mlade osobe, a ona ovisi o sredstvima s kojima mladi raspolažu, prije svega o materijalnim sredstvima (Bijela knjiga, 2002.) do kojih mladi mogu doći uključivanjem u tržište rada. Uključivanje mladih u tržište rada omogućava njihovo uspješno sazrijevanje te pomaže stvaranju kompetentnih građana koji će biti poveznica u prenošenju vrijednosti i na buduće generacije te smanjuje rizik od siromaštva. 
Mladi kao društvena skupina izrazito su heterogeni, s različitom razinom resursa koje posjeduju i rizika kojima su izloženi. Obzirom na vlastite resurse i rizike s kojima se susreću možemo reći kako postoji nekoliko podskupina mladih koji su osobito ranjivi kada je riječ o nezaposlenosti. Radi se, primjerice, o niže obrazovanim mladima, mladim majkama, osobama s invaliditetom te Romima. Ove se podskupine mladih susreću s pojačanim rizikom izrazito niskih primanja, serijskog produžavanja ugovora na određeno vrijeme ili čak rada bez potpisanog ugovora ili „rada na crno“, što značajno ugrožava sadašnji socijalni položaj mladih i njihove životne šanse jer im ne dopušta legitimno dokazivanje radnog iskustva i ne omogućava pristup mirovinskom osiguranju i financijskim pogodnostima koje proističu iz zasnivanja radnog odnosa (poput kreditiranja u svrhu kupnje vlastitog stambenog prostora).

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) mladom nezaposlenom osobom smatra  osobu u dobi od 15-29 godina života koja je sposobna ili djelomično sposobna za rad, koja nije u radnom odnosu,  koja aktivno traži posao i raspoloživa je za rad. Dugotrajno nezaposlenom mladom osobom smatra se svaka osoba koja je u evidenciji zavoda za zapošljavanje registrirana duže od 6 mjeseci. Stope nezaposlenosti mladih su visoke, a trenutno gospodarsko stanje dodatno otežava postojeći položaj mladih na tržištu rada. Udio mladih osoba u ukupnoj nezaposlenosti u stalnom je porastu proteklih pet godina, kao posljedica bržeg rasta nezaposlenosti mladih osoba u odnosu na ukupnu nezaposlenost. Udio mladih 15-24 povećao se od prosječnih 16,8 % u 2008. godini do 19,1 % u 2012. godini. Iako niži, i udio osoba skupine 25-29 u stalnom je porastu proteklih godina krećući se uzlazno od najnižih 11,9 % (2008.) do najviših 14,0 % (2012.). Iako su mladi u velikom broju europskih zemalja od nastupanja ekonomske krize 2008. suočeni sa snižavanjem životnog standarda, Republika Hrvatska kao članica ima treću najvišu stopu nezaposlenosti mladih u dobi od 15-24 godina te su mlade osobe u Republici Hrvatskoj u komparativno nepovoljnijem položaju u odnosu na mlade u zemljama stabilne ekonomije. "

(Iz Nacionlanog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine)