Savjeti mladih ONLINE..

undefined


Savjeti mladih ONLINE digitalna je baza Savjeta mladih (u pilot fazi samo PGŽ) online kao polazište i virtualno mjesto za (vršnjačko) informiranje mladih o kreiranju i provedbi lokalnih politika prema/za/s mladima.

Dijelom je projekta Neka se lokalni glasovi čuju! a tiče se demokratskog djelovanja mladih te njihova aktivnog uključivanja u procese kreiranja lokalnih politika prema mladima te njihova osnaživanja za sudjelovanje uspješno se realizira i razvija sukladno rezultatima i istraženim potrebama mladih od siječnja 2011. godine. Dosad su realizira 3 veoma uspješna nastavka projekta, oslanjajući se uvijek na rezultate prošlog, kojima nastojimo osigurati sustavni razvoj sektora mladih na razini Primorsko-goranske županije ali i regije te omogućiti sveobuhvatnu podršku svih dionicima u sektoru mladih za aktivno sudjelovanje mladih u donošenju lokalnih politika prema/za/s mladima na temelju utvrđnih potreba u lokalnoj zajednici čime utječemo na pozitivne promjene u životu mladih u lokalnoj i regionalnoj zajednici.

Ova podstranica namijenjena je da bude sadržajno uređivana od strane mladih sukladno potrebama i interesima mladih sudionika u suradnji sa sudionicima ispred jedinica lokalne/regionalne samouprave, čime se, osim na uspostavljanje kvalitetnih i suradničkih odnosa mladih sudionika i donosioca odluka, utječe na povećanje razine znanja ali i transparentnosti kreiranja lokalnih politika prema mladima. Njime se potiče i jedinice lokalne samouprave za boljim informiranjem i komunikacijom s članovima savjeta mladih.

Više o projektima i njihovim rezultatima pronađite na mrežnoj stranici naše udruge Regionalni info centar za mlade Rijeka - UMKI ovdje.

RB. JL/R/S PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH KONTAKT OSOBA ISPRED JL/R/S KONTAKT OBJAVE           KONTAKT
1. BAKAR u procesu izbora Gordana Šimić Drenik gordana.simicdrenik@bakar.hr Odluka  
2. CRES Igor Rizvić Patricija Purić patricija.puric@cres.hr  Odluke  
3. CRIKVENICA Gracian Čop Melanija Milat Ružić melanija@crikvenica.hr Odluke savjetmladihcrikvenice@gmail.com
4. ČABAR Antonio Milošević Ivana Lakota info@cabar.hr Izbor  
5. DELNICE Jelena Holenko Martina Petranović martina@delnice.hr Odluka  
6. KASTAV Stanko Vučetić Neva Andonov neva.andonov@kastav.hr Odluka  
7. KRALJEVICA Sebastijan Jureša Nataša Tomašić natasa.tomasic@kraljevica.hr Članovi  
8. KRK Maria Elena Brusić Marinko Bajčić marinko.bajcic@grad-krk.hr WEB savjetmladihgradakrka@gmail.com 
9. MALI LOŠINJ Elena Vodanović Ružica Baumgarten ruzica.baumgartner@mali-losinj.hr Odluka  
10. NOVI VINODOLSKI Tena Peričić Tomislav Cvitković tomislav.cvitkovic@novi-vinodolski.hr WEB  
11. OPATIJA Ivan Cerovac Marta Berčić marta.bercic@opatija.hr WEB info@mladi-opatija.com 
12. RAB Martina Presečki Gordana Batistić gordana.batistic@grad-rab.com    
13. RIJEKA Saša Pešut Maja Homolka maja.homolka@rijeka.hr WEB  
14. VRBOVSKO nije konstituiran Marina Tonković marina.tonkovic@vrbovsko.hr WEB  
15. PGŽ Kristian Čarapić Anita Jovanović anita.jovanovic@pgz.hr  WEB