Zdravi stilovi života.

...mobiliziranje svih interesnih skupina na lokalnoj razini za pružanje pomoći mladima kroz razvijanje prilagođenih informacija i stvaranje mogućnosti za preveniranje opasnosti od stresa, loše prehrane, nedostatka tjelesne aktivnosti, spolnih odnosa bez zaštite, konzumiranje duhana, alkohola i droga s ciljem poboljšanja tjelesnog zdravlja i psihološke dobrobiti mladih građana.

"Temeljni ciljevi i zadaće zdravstvene zaštite djece i mladih nisu usmjereni samo tjelesnom zdravlju već uzimaju u obzir kompleksni društveni kontekst i utjecaje na djecu i mlade, koristeći raspoložive metode prevencije bolesti i promicanja zdravlja, s osnovnom svrhom omogućavanja dostizanja punih potencijala u odraslo doba. 

Društvene promjene, koje značajno utječu na zdravlje cjelokupnog stanovništva, utječu i na mijenjanje „zdravstvene slike“ populacije mladih. Sve značajnije mjesto među zdravstvenim poteškoćama mladih danas zauzimaju poremećaji i bolesti povezane s određenim ponašanjima, navikama i stilovima življenja: prekomjerno konzumiranje alkohola, pušenje duhana, uživanje psihoaktivnih droga, rizično seksualno ponašanje i spolno prenosive bolesti, neprimjerena tjelesna aktivnost, kvaliteta prehrane, poremećaji uzimanja hrane i posljedice prometnih nesreća, te psihosocijalni problemi: samoubojstva i duševni poremećaji te ozljede i smrti uzrokovane lako dostupnim vatrenim oružjem i zaostalim minsko eksplozivnim sredstvima nakon rata. 

Danas se zdravstvene službe, roditelji, škola, obitelji i zajednica suočavaju s drugačijim zdravstvenim izazovima, kao što su: kronične bolesti, problemi i poremećaji u ponašanju, nepravilne prehrambene navike i poremećaji hranjenja, tjelesna (ne)aktivnost, problemi učenja, školovanja, zapošljavanja, poremećaji mentalnog zdravlja, rizična seksualna ponašanja, zanemarivanje i zlostavljanje, pitanja sigurnosti i ozljeda, kao i s mladima s posebnim potrebama."

(Iz Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine)